Leidimas gyventi Lietuvoje – Resident permit extension in Lithuania

Ne Europos sąjungos pilietis, norintis gyventi Lietuvos Respublikoje, privalo gauti tam reikalingą leidimą. Tai specialus dokumentas, kuris suteikia teisę užsieniečiui laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šis leidimas gali būti ir pratęsiamas (angl. resident permit extension in Lithuania), tad užsieniečiams tai pateikia itin patogią ir pakankamai lanksčią gyvenimo Lietuvoje išeitį. Gyventi svetimoje šalyje gali … Read moreLeidimas gyventi Lietuvoje – Resident permit extension in Lithuania