Leidimas gyventi Lietuvoje – Resident permit extension in Lithuania

Ne Europos sąjungos pilietis, norintis gyventi Lietuvos Respublikoje, privalo gauti tam reikalingą leidimą. Tai specialus dokumentas, kuris suteikia teisę užsieniečiui laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šis leidimas gali būti ir pratęsiamas (angl. resident permit extension in Lithuania), tad užsieniečiams tai pateikia itin patogią ir pakankamai lanksčią gyvenimo Lietuvoje išeitį.

Gyventi svetimoje šalyje gali būti nepaprastai smagu. Vienais atvejais į kitą valstybę keliaujama atostogų tikslais, kitais stengiamasi ieškoti naujo darbo ir gyvenamosios vietos. Pastaruoju atveju gali kilti keblumų, kadangi tam reikalingas specialus leidimas. Ne Europos Sąjungos piliečiui gyvenimas Lietuvoje gali būti sunkiau pasiekiamas, kadangi jam reikalingas būtent toks leidimas. Jam pasibaigus asmuo nebegalės gyventi šalyje, tad jam teks arba grįžti atgal į gimtąjį kraštą, arba pratęsti savo leidimo galiojimą.

Leidimo gyventi Lietuvoje pratęsimas ( angl. resident permit extension in Lithuania) – tai užsieniečio, turinčio teisę gyventi Lietuvoje, dokumento galiojimo pratęsiamas. Tokio proceso metu užsienietis Lietuvoje gali pasilikti ilgesnį laikotarpį. Tai gali nutikti dėl mokslų, darbo ar šeimyninio gyvenimo, tad svarbu žinoti, jos išeitis yra ir kad ja galima lengvai pasinaudoti. Užsienietis Lietuvoje gali lengvai sukurti naują gyvenimą ir jam iki to trūksta tik specialaus leidimo.

Gyvenimas Lietuvoje patraukliai atrodo daugeliui užsieniečių. Juk čia puiki aplinka, geros gyvenimo sąlygos bei darbo perspektyvos. Nauja aplinka ir kultūrą gali ne vieną keliautoją pastūmėti čia pradėti savo mokslus ar karjerą, o gal net ir šeimyninį gyvenimą. Tai tikrai puiki galimybė daugeliui ir tuo pasinaudoti nėra taip ir sunku. Tereiks šiek tiek atkaklumo ir laiko.

Gyventi Lietuvoje gali ne kiekvienas. Jei tai ne Europos Sąjungos pilietis, jis negali taip lengvai persikelti gyventi į ES valstybę. Laimei, šiandien viską galima nesudėtingai sutvarkyti migracijos departamente, kur užsieniečiui gali būti suteikiamas leidimas gyventi Lietuvoje. Čia taip pat patogu šį leidimą ir atnaujinti, o pati paslauga angliškai vadinama: resident permit extension in Lithuania. Visas procesas gali gerokai užtrukti, tad aktualu šia paslauga susirūpinti iš anksto.

Leave a Comment