Paskolos seniau ir dabar

Ar galima teigti, kad paskola visada buvo tam tikras ribinis veiksmas (ar paslauga), kuri turėdavo kontraversiškus vertinimus? Žvelgiant į žmonijos istoriją galima matyti, kad skolos ir paskolos turėjo įvairiausių atmainų. Kai kurios jos buvo aiškios ir net surašytos ant popieriaus, kitos daugiau mažiau paslėptos. Be to, vienas žmonės galėjo priimti laisva valia, kitos tarsi pačios atsirasdavo neprašytos.

Paveldėtos skolos ir luomai

Kaip skiriasi tam tikri paskolų gavimo būdai senovėje ir dabar. Šiais laikais, pavyzdžiui, paskola internetu yra visiškai normalus ir daug kieno jau išbandytas dalykas. Net nereikia per daug stengtis, kad tai nutiktų, reikia tik užsiregistruoti ir turėti apskritai kokias nors pajamas. Tačiau čia yra ir nemažas skirtumas. Jeigu norima paskolos, reikia turėti laisvą valią. Jeigu kažkas kitas jūsų vardu padarys taip, kad bus suteikta paskola, tam kitam net grės teisinė atsakomybė. O štai senovėje niekas tiek daug nekalbėjo apie žmogaus laisves ir teises. Pareigos buvo pirmoje vietoje ir labai dažnai jos buvo paskiriamos neatsižvelgiant į jokias aplinkybes, nei lengvinančias, nei sunkinančias. Pavyzdžiui, paskola (internetu šiais laikais tokių dalykų neatsitiktų) iškart būdavo paveldima. Jeigu gimei ponui prasiskolinusioje šeimoje, pamiršk lengvą vaikystę. Dirbsi ponui, kiek galėsi, lenksi nugarą ir tarnausi, kol visos skolos bus normaliai išpirktos. Toks tas anų laikų gyvenimas, ir tau teks su tuo susitaikyti. Apskritai, su luomais susijusios problemos labai daug įvairių skolų ir neišvengiamų pareigų nulemdavo. Tie, kas norėdavo eiti prieš minią, būdavo laikomi maištininkais. Paklusti luomo taisyklėms juk privalėjo visi. Ir visgi, apsitaikydavo visko.

Žmonos pirkimas

Taigi, paskola tarp luomų galėjo būti išperkama visu gyvenimu. Tarnai turėdavo dirbti ponams, taip pat ir vergai. Tai buvo paskola, greitai kurios niekaip negalėtum išsimokėti. Neteisinga gyvenimo realybė, rodanti, kad žmonės labai dažnai visgi yra be galo žiaurūs, aršūs ir primityvūs padarai. Mes atrodome pažangūs žmonės, tačiau vis tiek sugebame turėti labai daug blogų tarpusavio santykių, daug ekologinių bėdų ir kitokių nelaimių. Vadinasi, mūsų raida dar skries labai toli, kol žmogus kaip gyvybės forma pasieks kažkokį tobulesnį egzistavimo pavidalą. Pastaruoju metu pasaulyje ritasi jau gal trečioji ar ketvirtoji feminizmo banga, siekianti visiškai įteisinti lygybę tarp vyrų ir moterų, o dažnai net ir paversti moteris galingesnes. Taigi, dar ir dabar rytų šalyse dažnai santuoka yra kaip susitarimas, naudingas vyrui. Moters pirkimas yra toks simbolinis aktas, kuris turi materialinę naudą. Sakykime, vestuvės tai ir yra tas gestas, apie kurį kalbame. Santuoka lygu pardavimui. Moteris, tapusi vyro žmona patriarchalinėje visuomenėje, privalo dar labai ilgai mokėti jam „skolą“ ir nusileisti dėl daugelio sąlygų. Seniau žmonos būdavo perkamos kaip gyvuliai, šeimai sumokant nemažai pinigų.

Pirkimas parduotuvėje į skolą

Jeigu mažiau kalbėtume apie žmonių teises, tuomet prieitume prie dar kitokio tipo paskolų, kokių dabar jau neberasi. Tai irgi būdavo paskola greita, kai nepasiturintis ar dar atlyginimo negavęs žmogus ateidavo į parduotuvę ir pirkdavo į skolą. Dabar nebent tik paskola internetu visa para gali būti išduodama taip greitai, taip efektyviai. Net ir vertinimo principai būdavo panašūs. Pardavėjai pažinojo miestelių gyventojus, taigi, žinodavo, ar jie prasiskolinę, ar uždirbantys, skolindavo tik patikimiems. Taip pat, kaip ir dabar kokia nors paskola kelionei gali būti greitai gaunama, jeigu žmogus turi normalias pajamas, švarią mokumo istoriją.

Leave a Comment